Hem ip telefon hem de sayısal telefon olarak kullanılır olması onu hibrit telefon yapmaktadır.